HOME CONTACT US SITEMAP
로고
   게시판
공지사항
 
 > 게시판 > 공지사항  
공지사항
   
 

제목:  지능일렉콤(주) JAVS UHF-1 USB TranspoDAC 출시

글번호

17

등록일

2008-05-23

조회수

4954

2008년 5월 22일 전격출시
소비자가 : 139,000원
취급점 문의 : 데카콤 02-6402-9831

목록 수정 삭제

경기도 수원시 권선구 오목천로 152번길 24 (지능일렉콤) (우)441-813   Tel. 031) 291-8127~30   Fax. 031) 296-2112   E-mail. jineung@jineung.com
COPYRIGHT(c) JINEUNG.CO.,LTD. FOR MORE INFO CONTACT WEBMASTER